- 40 % kedvezményért használd a kuponkódot: deviimala40

Általános Szerződési feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Rácz Regina e.v. (székhely: 1154 Budapest, Domaháza utca 29 1a, adószám: 56756522-1-42), mint szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. 

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

A létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában, a Polgári Törvénykönyv XVI. fejezetében, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. 

Az Általános Szerződés Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2020. december 1. napjától határozatlan ideig hatályos.

A Szerződés akkor jön létre, ha a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, ez egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. 

Megrendelés akkor jön létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A megrendelések leadása elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül.

A Vásárló a megrendelés tartalmáról e-mailben tájékoztatást kap.

Cégadatok

Név: Rácz Regina

Székhely: 1154 Budapest, Domaháza utca 29 1a

E-mail: hello@deviimala.hu

Adószám: 56756522-1-42

Bankszámla szám: 11773119-00458939-00000000

Telefon: +36-30-717-1012

 

Szállító cég adatai:

Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám:13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Telefon: (+36 29) 886 700

Mobil: (+36 20) 890-0660

E-mail: info@gls-hungary.com

Weboldal: https://gls-group.eu/

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: ProfiTárhely Kft.

Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

Cégjegyzékszám: 03-09-121889

Adószám: 23173080-2-03

Telefon: +36 20 254 0866

E-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

Weboldal: https://www.profitarhely.hu/

 

Vásárló

Az, aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (https://deviimala.hu) keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, illetve azt magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

 

Szállítási feltételek

Szállítás díja:

GLS futárszolgálattal 1500 Forint

A kiszállítási díjak csak Magyarország területén érvényesek.

 

Fizetési módok

Közvetlen banki átutalás a cégadatokban feltüntetett névre, illetve bankszámlaszámra, vagy

online bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatatást nyújtó BarionPaymentZrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Megvásárolható termékek

A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, rövid leírását, valamint a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Valamennyi megjelenítés, adat, közlés, reklám vagy egyéb ilyen jellegű információ nem minősül ajánlattételnek.

 

Kedvezmények

Amennyiben kedvezményes ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató a weboldalon és/vagy egyéb közösségi platformokon (pl.: facebook, instagram) tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról és annak érvényesítésének módjáról.

 

Szállítási határidők:

A termékek mellett feltüntetett szállítási határidőn belül juttatjuk el azokat a megrendelőhöz, de a szállítás jellemzően várható ideje a megrendeléstől, illetve banki átutalás esetén a vételár teljes összegének bankszámlánkra történő beérkezésétől számított 3-5 munkanap.

Előfordulhat, hogy egy megrendelést váratlan készlethiány miatt nem tudunk teljesíteni, így abban az esetben, ha a fentieknél hosszabb szállítási idő várható, azt minden esetben jelezzük a megrendelő ügyfélnek e-mailben.

 

Szállítási feltételek

A szállítás költsége a Vásárlót terheli, amennyiben a megrendelés végösszege nem éri el az ingyenes szállítás összeghatárát (12000 Ft). 

A Szolgáltató vállalja a felelősséget a szállítás során felmerült károkért.

 

Sikertelen kézbesítés:

A megrendelt termékeket a GLS kétszer megkíséreli kézbesíteni. A megrendelő hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei, minden esetben a megrendelőt terhelik.

 

Fizetési feltételek, vételár

Az árucikkek mellett feltüntetett ár tartalmazza az általános forgalmi adót és a csomagolás költségét is.

A vételár kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:

Átutalás: Előre utalással történik.

Ügyfélszolgálat

Név: Rácz Regina

Székhely: 1154 Budapest, Domaháza utca 29 1a

E-mail: hello@deviimala.com

Telefon: +36-30 717-1012

 

Elállási jog

Az Ügyfél a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől, és amennyiben elállási jogát gyakorolja, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A vételár visszafizetésére csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, bankkártyával, banki átutalással kerülhet sor. A bankszámlára utalással történő visszatérítés esetében, kérjük, hogy lehetőség szerint elállás esetén az elállási nyilatkozat mindenképpen tartalmazza az Ügyfél adatait, bankszámlaszámát, amin a visszatérítést fogadni tudja. A szükséges adatok hiányában a pénz visszatérítése hosszabb időt vehet igénybe.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

  1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  2. aa) a terméknek,
  3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

  1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

(4) *  Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.